מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

מוזיאון בית הגדודים

נמצא במושב אביחיל, צפונית לנתניה.

המוזיאון מציג את סיפור המתנדבים לגדודים העבריים שלחמו במסגרת צבאות הברית כנגד גרמניה ותורכיה. במוזיאון תצוגה המתארת את ההתנדבות של בני ה'יישוב' ויהודים מארצות אירופה ומארצות-הברית. פינה מיוחדת מוקדשת לזאב ז'בוטינסקי וליוסף טרומפלדור שהנהיגו את תנועת ההתנדבות ואת הגדוד הראשון, גדוד נהגי הפרדות.

צמוד למוזיאון בית כנסת ובו ספרי הגדודים.

בספרים מידע אישי ותמונות של לוחמים.

בימים אלה החלה בנייתו של אגף חדש - מתנדבי ה'יישוב' בצבא הבריטי, במלחמת העולם השנייה. באגף יסופר סיפורם של אלפי מתנדבים ששרתו ביחידות שונות בצבא הבריטי ובמסגרת הבריגדה (חי"ל - חטיבה יהודית לוחמת).

טלפון לתאום ביקורים:
09-8822212