מוזיאון הגנה
פרסומי מורשת ההגנה

בית הביטחון בקיבוץ בית קשת

בית קשת הוא ראשון יישובי הפלמ"ח בישראל. הוקם באוגוסט 1944 כהיאחזות פלמ"ח בידי קבוצה של בוגרי בית הספר כדורי ובוגרי תנועת מחנות העולים.

בית הביטחון הוסב למוזיאון המיועד להנצחת היאחזויות הפלמ"ח ולקידום ההתיישבות בגליל.

מנהל האתר: מר משה כלפון
כתובת: קיבוץ קשת, ד.נ. גליל תחתון 15247
טלפון: 04-6629216